Undgå greenwashing i din markedsføring

Undgå greenwashing i din markedsføring


06
mar
Vi giver en række gode råd til, hvordan du laver grøn markedsføring uden at greenwashe din virksomhed eller jeres produkter.


Undgå greenwashing i din markedsføring

Balancen mellem vildledende greenwashing og effektiv grøn markedsføring er hårfin.

Og med øget samfundsfokus på den grønne omstilling, bliver der holdt skarpt øje med og slået hårdt ned på virksomheder, som træder ved siden af.

Men det bør ikke afholde dig fra at fortælle den gode, grønne historie om din virksomhed og jeres produkter. Det gælder bare om at vide, hvad man må sige – og hvornår man må sige det.

Hvordan sørger du for at lave grøn markedsføring, der ikke er til at skyde igennem, og hvorfor bør du næsten altid undgå ordet ”bæredygtig”? Det får du svaret på her.

 

Sig, hvad du gør og gør, hvad du siger

Den bedste måde, du kan undgå greenwashing i din markedsføring, er ved altid at praktisere gennemsigtighed. Enhver klima- eller miljøpåstand bør altid bakkes op med konkret dokumentation af, hvordan du lever op til den påstand.

Hvis du foreksempel ønsker at skrive: "Vores varme er 75% CO2-neutral" skal dette dokumenteres med en life cycle analysis (LCA). Det er desværre de færreste, der kan dokumentere sand CO2-neutralitet.

Og så skal alt, du siger, kunne forstås af enhver kunde eller forbruger. Formulér dig derfor korrekt, klart og konkret. Undgå overdrivelser eller tvetydige formuleringer, så har du dækket din ryg i markedsføringen.

 

Undgå de generelle udsagn

Når det kommer til grøn markedsføring, bør du desuden passe på med at komme med generelle udsagn som ”miljørigtig”, ”bæredygtig” og ”klimavenlig”.

Bruger du sådanne udsagn, skal det nemlig kunne dokumenteres med en LCA. Du kan selvfølgelig stadig bruge ordene, hvis du ikke har en LCA – men sørg i det tilfælde for at gradbøje dem og forklar, hvordan du lever op til dit udsagn.

For eksempel kan du skrive:

Vores produktion er blevet grønnere og mere klimavenlig, da vi i løbet af det seneste år har reduceret vores CO2-udledning med 15% ved at…

Er dit produkt mærket med en officiel mærkningsordning, må du desuden normalt også bruge gradbøjede udsagn såsom ”bedre for miljøet” og ”mindre miljøbelastende”.

 

Hvilke udtryk må man bruge?

Brug

Brug ikke

mere miljøvenlig, mere miljørigtig, bedre for miljøet, grønnere, mere klimavenlig, vedvarende energi

Grøn - hvis I er grønne.

miljøvenlig, miljørigtig, klimavenlig, økologisk, bæredygtig, CO2-neutral

 

Må man sige, at fjernvarmen er grøn?

Svaret fra Forbrugerombudsmanden er ja - hvis det fremgår af jeres CO2-rangering, at jeres fjernvarme er grøn, og I forklarer hvorfor.

CO2-rangeringen sammenligner fjernvarmens udledninger med andre energiformer, og er et supplerende lovkrav til fjernvarmedeklarationen. Fjernvarmedeklarationen med CO2-rangeringen skal med på års- og flytteopgørelser samt være synlig og tilgængelig på hjemmesiden og opdateres årligt. 

Som fjernvarmeselskab er man forpligtet til at fremvise rangeringen med en såkaldt "trafiklysmodel", hvor en grøn farve indikerer, at fjernvarmens CO2-udledning er lavere end en individuel luft til vand varmepumpe, gul indikerer, at CO2-udledningen er lig en varmepumpe, mens rød indikerer, at CO2-udledning er højere eller svarende til et gasfyr.

Forbrugerombudsmanden bemærker følgende om fjernvarmeselskabers brug af ordet "grøn" i deres markedsføring og kommunikation:

"Anvendes udsagn, der indeholder ordet ”grøn”, i markedsføringen af fjernvarme, er det afgørende for udsagnets lovlighed, om udsagnet giver forbrugeren et fejlagtigt indtryk af fjernvarmens miljø- og/eller klimapåvirkning.

Er et fjernvarmeselskab CO2-rangeret i den grønne kategori efter energioplysningsbekendtgørelsen vil det ikke være vildledende markedsføring at markedsføre fjernvarmen som ”grøn”, hvis forbrugerne allerede er eller samtidig gøres bekendt med CO2-rangeringen og baggrunden herfor.

Har I den grønne farve, må I dermed kalde fjernvarmen for grøn. Men I er også forpligtet til samme sted at forklare forbrugeren, hvorfor jeres fjernvarme kaldes grøn - at det er på baggrund af CO2-rangeringen, og hvad der ligger til grundlag for den rangering.

Få din fjernvarmedeklaration på hjemmesiden - læs mere her og se eksempel på en miljøside med forklaring på trafiklysmodellen.

 

Eksempel: 

  

B-ordet

Og nu kommer vi så til ordet, du i langt de fleste markedsføringssammenhænge helt bør glemme eksisterer: bæredygtighed.

Tidligere har Forbrugerombudsmanden anbefalet, at man ikke kalder sit produkt bæredygtigt – og denne har desuden slået fast, at det er ulovligt at bruge ordet uden en livscyklusvurdering.

Påstande om bæredygtighed bliver gransket meget tæt, og det er generelt blevet et udtryk, som ofte ses negativt på af både presse og Forbrugerombudsmanden.

Forklaringen er egentlig ganske simpel: Det er enormt svært at dokumentere, at noget er bæredygtigt.

Alt, der produceres eller udvindes, har negativ indflydelse på vores klima, og derfor løber du en klar risiko ved at bruge udtrykket.

Et godt råd er derfor bare at undgå udtrykket – det er simpelthen nemmere end at dække sig 100% ind. Og det er netop det, du altid bør gøre, hvis du vil lave grøn markedsføring med god samvittighed.

 

Når du bruger grøn markedsføring skal det være…

Korrekt og præcist

Det skal være klart og tydeligt, om det gælder hele virksomheden, en/flere aktiviteter, et helt produkt eller dele af det, og hvilke forhold, egenskaber og aspekter det omhandler.

Relevant

Man må ikke fremhæve egenskaber eller aspekter, der er uvæsentlige ift. belastningen af miljøet, og påstanden må ikke være forældet.

Afbalanceret

Man må ikke overdrive, og alle væsentlige oplysninger, f.eks. beregninger og analyser, skal fremgå og være let tilgængelige.

Klart formuleret

Påstanden må ikke være tvetydig, uklar eller vanskelig at forstå.

 

Vil du vide endnu mere om, hvordan du undgår greenwashing i din markedsføring, kan du downloade Forbrugerombudsmandens Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring.

 

Opdateret: 06.03.23

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Seneste nyt fra vores verden - direkte til dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Spørg nogen, der ved, hvad I taler om


Hos FIF har vi været optaget af fjernvarme - og kun fjernvarme - siden 1984. Det giver os en unik indsigt i alt fra fjernvarmens særlige vilkår til forbrugernes fordele hjemme i stuerne. Og det kan du mærke i alle vores ydelser.


Fjernvarmens Informationsfond

Merkurvej 7
6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000

Den obligatoriske


We are social