Vær med i fællesskabet

Medlemsfordele


Her kan du få overblik over de mange fordele, et medlemskab giver dig

 

Rabat på deltagelse i Dansk Fjernvarmes kurser

Dansk Fjernvarme udbyder en række brancherelevante kurser, som medlemmer af FIF kan deltage i til samme pris som medlemmer af Dansk Fjernvarme. Rabatten svarer til 20-30% af kursusprisen.

Se Dansk Fjernvarmes kurser

Netværk - konferencer

FIF afholder hvert år 2 konferencer sammen med DBDH og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi - en i marts og en i september måned:

  • Energipolitisk konference
  • Branchemøde med site-visit.

Ud over aktuelle faglige indlæg er netværksdelen en vigtig del af arrangementerne.

Udstilling på landsmødet

Udstillingen på Dansk Fjernvarmes landsmøde arrangeres af FIF. Landsmødet er en unik netværksmulighed for leverandører og fjernvarmeselskaber. Der er rift om pladserne - og der skal bookes træfpunkt i god tid. I skal være medlem af FIF for at kunne udstille på landsmødet.

Landsmødet har mere end 2.000 deltagere, og du kan læse mere her.

Adresselister på varmeværker

Liste over varmeselskaber findes på FIFs hjemmeside og indeholder supplerende oplysninger om varmeselskaberne i Danmark. Medlemmer kan få et password og herfra udtrække ønskede lister på varmeselskaber i et nærmere bestemt geografisk område samt oplysninger om brændsels-form, længde ledningsnet, antal forbrugere etc.

Se listen her.

Månedens leverandør

Hver måned udarbejder vi en nyhed til hjemmesiden om ét af vores medlemmer. Her fortæller vi om medlemsvirksomheden og hvilke løsninger/produkter, der tilbydes fjernvarmeselskaber. Udover at nyheden ligger på hjemmesiden, vil den ligeledes indgå i nyhedsbrevet.

Gratis abonnement på Dansk Fjernvarmes medlemsblad ”FJERNVARMEN"

Bladet udgives af Dansk Fjernvarme og fungerer som talerør for hele branchen. Bladet, som trykkes i et oplag på 3.500 stk., udkommer 6 gange årligt, og holder læserne orienteret om den politiske og faglige udvikling inden for fjernvarmesektoren.

Der er ligeledes mulighed for at tegne ekstra abonnementer på FJERNVARMEN for kun 355 kr. ekskl. moms pr. stk. mod normalt 850 kr. ekskl. moms. Fagbladet kan distribueres direkte til medarbejdernes privatadresser.

 

 

 

Bliv medlem

A-, B-, C- eller D-medlemskab

Grupperingerne på vores hjemmeside om A-, B-, C- og D-medlemskab er vejledende.

Fordelen ved at være medlem af gruppe B eller C er, at du har mulighed for at reservere et træfpunkt til Dansk Fjernvarmes landsmøde en uge før medlemmer i gruppe A og D. 

Du er altid velkommen til at placere din virksomhed i enten gruppe B eller C, selv om I er under 20 ansatte.

Kontingent

Gældende fra 1. juni 2021 til 31. maj 2022.

A. 1-20 ansatte       6.150 kr.

B. 21-50 ansatte    14.680 kr.

C. over 50 ansatte  21.450 kr.

Prøvemedlem

Prøvemedlemskabet, som gælder max 1 år, koster 3.165 kr. uanset indmeldelsesdato og gælder frem til 31. maj 2022.

Ønskes herefter fortsat medlemskab, kan virksomheden alene tilmelde sig som medlem af gruppe A, B eller C.

D. 1-5 ansatte - "prøvemedlemskab"  3.165 kr.

Spørg nogen, der ved, hvad I taler om


Hos FIF har vi været optaget af fjernvarme - og kun fjernvarme - siden 1984. Det giver os en unik indsigt i alt fra fjernvarmens særlige vilkår til forbrugernes fordele hjemme i stuerne. Og det kan du mærke i alle vores ydelser.


Fjernvarmens Informationsfond

Merkurvej 7
6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000

Den obligatoriske


We are social