Trodsede prisstigninger - Ribe Fjernvarme

Trodsede prisstigninger - Ribe Fjernvarme


Ribe Fjernvarme


Nærværende kommunikation trodsede prisstigninger

Ribe Fjernvarme har været tvunget til at sætte tilslutningsprisen op i deres kommende fjernvarmeprojekt. Gennem nærværende kommunikation er det dog alligevel lykkedes os at skabe tilslutning i områderne!

 

Prisstigning måtte ikke vælte projektet

Efter 9 måneders målrettet arbejde for at sikre fjernvarme til en række nye områder, måtte Ribe Fjernvarme i starten af 2023 indse, at man ikke kunne rulle fjernvarmen ud den pris, der ellers først var udmeldt.

Nu stod man derfor pludselig med en vigtig kommunikationsopgave. For hvordan melder man en prisstigning ud, uden at den vælter hele tilslutningsgrundlaget til fjernvarmeprojektet?

Den opgave tog Ribe Fjernvarme fat i os for at få hjælp og sparring til.

- Vi havde først og fremmest brug for at ramme bredt. Vi skulle have nogle tekster, som bedst forklarede vores beslutning. Og vi skulle have dem ud til alle forbrugerne. I den forbindelse har vi haft et godt samarbejde med FIF, fortæller driftsleder Richard Boisen og fortsætter:

- Vi fik lavet et tekstoplæg ud fra vores ønsker, som kunne sendes ud på mail til forbrugerne. Herefter gik vi bredt ud med samme udmelding på både Facebook og vores hjemmeside. Til sidst tog vi fat i de lokale aviser, som også fik spredt budskabet.

 

Man kunne godt mærke, at FIF havde prøvet at arbejde med sådan en nyhed før og vidste præcis, hvad der virker. De har haft en god fornemmelse for, hvordan folk ville reagere.

 

Vigtigt at spille med åbne kort

Og netop budskabet var vigtigt, at vi var helt skarpe på.

Ribe Fjernvarme ønskede nemlig at lægge alle kortene på bordet i forbindelse med udmeldingen.

- Det er en strategi, vi har lagt for al vores kommunikation. Vi har ikke noget at skjule, forklarer Richard Boisen.

En strategi vi på alle måder kan bifalde – for vores erfaring er, at man igennem åbenhed og gennemsigtighed skaber grundlag for en god dialog med forbrugeren. Også når der er tale om dårlige nyheder.

Derfor var der i Ribe Fjernvarmes nyhed blandt andet lagt vægt på årsagen til og beslutningsprocessen omkring prisstigningen, samt på at begrunde det endelige valg ud fra de muligheder, man stod med.

Et budskab, som ikke mindst blev fasttømret i samarbejde med borgergrupper af ildsjæle, der har brugt meget af deres fritid på at snakke med naboer og andre i lokalområdet om fjernvarmen.

 

Stor forståelse blandt borgerne

Samtidig satte vi også fokus på, hvad forbrugerne selv kunne gøre for at undgå, at prisstigningen blev lige så markant – nemlig at få flere med på fjernvarmevognen.

På den måde gav Ribe Fjernvarme kontrollen tilbage til forbrugeren, samtidig med at man opfordrede til handling.

Alt sammen noget, som viste sig at øge forståelsen for den ellers kedelige besked, fortæller Richard Boisen.

- Man kunne godt mærke, at FIF havde prøvet at arbejde med sådan en nyhed før og vidste præcis, hvad der virker. De har haft en god fornemmelse for, hvordan folk ville reagere, siger han og fortsætter:

- Generelt oplevede vi en god forståelse for det, vi meldte ud. Med den åbne kommunikation var det ikke svært for folk at se, at prisen på fjernvarme ikke kan undgå at stige ligesom alt andet. Og det, at vi lægger op til at kunne afbøde prisstigningen ved at få flere med, var en god måde at gøre opmærksom på, at vi gør noget aktivt for at sikre billigere varme til forbrugerne.

 

Efterfølgende kommunikation og status

I tiden efter udmeldingen har det været vigtigt for Ribe Fjernvarme at holde gang i dialogen med forbrugerne og komme snakken i forkøbet. Det gælder både i lokalområdet og på de sociale medier.

Her har FIF taget over på kommunikationen – og det har man været glade for i Ribe, siger Richard Boisen.

- Jeg har ikke blandet mig overhovedet, for kommunikation på sociale medier er ikke et område, jeg er ekspert på. Vi kunne selvfølgelig have købt os til det ude i byen, men for os giver det mere mening at bruge nogen, som har en stor knowhow indenfor fjernvarmebranchen og ved, hvordan man rammer folk.

Ribe Fjernvarme er lykkedes med at skabe tilstrækkelig tilslutning til fjernvarmen i alle de områder, hvor man måtte hæve prisen.

Særligt i Egebæk-Hviding og Vester Vedsted krævede det en stor indsats, da der indtil sidste øjeblik var tvivl om, hvorvidt man ville få tilmeldinger nok i hus.

Med vedholdende kommunikation og et borgermøde lige op til deadline lykkedes det heldigvis – og dermed kan forbrugerne nu se frem til at få fjernvarme.

 

Stiger prisen også i dit fjernvarmeprojekt?

Og mangler du gode råd til, hvordan du kommunikerer om det?

Så har vi en række anbefalinger klar. Læs: Sådan melder du ud om prisstigninger i dit fjernvarmeprojekt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Seneste nyt fra vores verden - direkte til dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Spørg nogen, der ved, hvad I taler om


Hos FIF har vi været optaget af fjernvarme - og kun fjernvarme - siden 1984. Det giver os en unik indsigt i alt fra fjernvarmens særlige vilkår til forbrugernes fordele hjemme i stuerne. Og det kan du mærke i alle vores ydelser.


Fjernvarmens Informationsfond

Merkurvej 7
6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000

Den obligatoriske


We are social